S výkonom 60W / 12VDC

LED ovládač s integrovaným zdrojom 60W / 12VDC